Spoločnosť DGSA Consulting, s.r.o. je na základe zmluvy výhradným dovozcom a autorizovaným servisným centrom na Slovensku pre záchranné vesty značky SECUMAR od výrobcu Berhnard Apparatebau GmbH u Co. so sídlom v Holme.

Orientujeme sa predovšetkým na predaj a servis záchranných viest určených pre posádky riečnych plavidiel, pracovníkov prekládkových zariadení v prístavoch a príslušníkov hasičského zboru. Výrobca ponúka aj široké spektrum záchranných viest určených pre šport alebo špeciálne účely.

Záchranné vesty SECUMAR

Pre použitie záchranných viest vo vnútroštátnej plavbe sú predpísané vesty s minimálnym výtlakom 150 N. Tieto záchranné vesty sú postačujúce za predpokladu, že osoba používajúca takúto záchrannú vestu nie je oblečená napríklad v zimnom odeve alebo nepoužíva zariadenie, ktoré je pripevnené na nej. Pre celoročné použitie sú pre posádky riečnych plavidiel vhodné vesty s výtlakom 275 N, zohľadňujúce hmotnosť osoby a hmotnosť nasiaknutého odevu vodou.

Pre členov posádok tankových plavidiel ako aj pre pracovníkov prekládkových zariadení sú v prípade prekládky nebezpečného tovaru, ktorý vyžaduje podľa ADN ochranu proti výbuchu predpísané záchranné vesty v antistatickom prevedení.

Pre členov hasičského zboru sú vhodné špeciálne záchranné vesty zohľadňujúce nie len zvýšené teploty v mieste zásahu ale aj vybavenie hasičov (dýchacie prístroje, prilba a pod.).

S výberom vhodných záchranných viest pre vaše potreby vám radi poradíme. Cena záchrannej vesty sa odvíja od odobraného počtu a nákladov na ich dodanie. Na váš dopyt Vám vždy odpovieme a preto nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: service@dgsa-group.com alebo prostredníctvom telefónu: +421 0902 341 031.

Secumar

Servis

Záchranné vesty podliehajú pravidelným prehliadkam, ktoré vykonáva naše autorizované servisné centrum v prístave Bratislava. Pre vesty schválené podľa normy EN 12 402 je interval stanovený na každé dva roky, pre vesty schválené podľa SOLAS je interval prehliadok stanovený raz ročne.

Záchranné vesty na základe pozitívneho výsledku prehliadky sú označené známkou s dátumom nasledujúcej prehliadky a zároveň naše servisné centrum vydáva certifikát o kontrole v anglickom jazyku.

V prípade záujmu o vykonanie opravy alebo pravidelnej prehliadky vašich záchranných viest značky SECUMAR nás kontaktuje prostredníctvom e-mailu service@dgsa-group.com alebo prostredníctvom telefónu: +421 902 341 031.