Členovia posádok plavidiel prepravujúcich nebezpečný tovar musia byť vybavení povinnou výbavou podľa odd. 8.1.5 ADN a ďalšími predpísanými ochrannými pracovnými pomôckami pre prácu na lodiach.

Dodávame boxy s predpísaným osobitným vybavením, ktorých obsah zodpovedá požiadavkám dohody ADN. Ku každému boxu vydávame osvedčenie o dobe platnosti a kontrole vybraných komponentov a taktiež vykonávame ich pravidelné kontroly.

Okrem osobitného vybavenia dodávame nasledujúce produkty:

 • pracovný odev v antistatickom prevedení
 • záchranné vybavenie pre vstup do uzavretých priestorov pod palubou:
  • nezávislé dýchacie prístroje (zabezpečujeme aj pravidelné prehliadky a servis)
  • záchranné vrátky
  • dúchadlá vzduchu (kompresory pre dodávanie vzduchu prostredníctvom hadice)
  • záchranné popruhy
 • detektory horľavých plynov vrátane príslušenstvá (sacia hadica, sacia pumpa, filtre, plaváky a pod.)
 • detektory jedovatých a škodlivých látok vrátane detekčných trubičiek

V prípade záujmu o niektorý z vyše uvedených produktov nás kontaktujte:

 • prostredníctvom e-mailu service@dgsa-group.com
 • alebo prostredníctvom telefónu na čísle: +421 902 341 031
Osobitné vybavenie ADN